Hopp til hovedteksten

Spør en forsker

Denne siden er ikke lenger i bruk. Har du spørsmål om livet i havet? Send spørsmålet ditt til oss via vår Facebookside: https://www.facebook.com/havforskningsinstituttet/ så vil våre forskere forsøke å gi deg svar.

Har du funnet en uvanlig eller merket fisk kan du sende funnet ditt til Funnet en fisk-siden vår. 

Havområder og økosystem

Var havnivået høyere før?

Jeg bor i Sandefjord og har lært at vannstanden her var høyere før (altså for 50-100år siden) kontra idag. Hvorfor er det slik? Det finnes jo ikke mer eller mindre vann på jorden totalt sett.

Les svaret

Sette ut krabbe i Indre Oslofjord. Er dette forsvarlig?

Som aktiv fritidsdykker i Indre Oslofjord har det slått meg at det omtrent ikke finnes Taskekrabbe i fjorden. Bestanden av Drøbakskråkeboller er temmelig stor, mens det er svært lite sukkertare. Jeg har forstått at krabbe er en av kråkebollenes få fiender, og jeg er inne på tanken om å sette ut krabbe tatt lenger ute i fjorden på et av dykkeområdene jeg kjenner godt, for å over tid kunne studere effekten. Da blir det viktige spørsmålet: kan dette utgjøre noen form for risiko? Jeg vil jo tro at det først å fremst er utsetting av arter fra andre deler av verden at dette er skadelig, men ønsker å være på den trygge siden... :-)

Les svaret

Fiskeri og akvakultur

Hva er de største forskjellene på fiskeri og akvakultur når det kommer til innvirkning og effekt på det marine økosystemet. Finnes det en link mellom disse to sektorene, hvis man tenker på økosysteminnvirkningen?

Les svaret