Hopp til hovedteksten

Krabbe

Liker veldig godt det som er inni krabbeskjellene. Men hva er det egentlig -  og er det en slags opplagsnæring for krabbene?

Svar: Innholdet i krabbeskjellene består av såkalt brunmat og rogn (rød) som ennå ikke er gytt.
Brunmaten består av levermasse og kjøtt fra innsiden av skallet. Levermassen tilsvarer leveren hos høyerestående dyr.

Guldborg Søvik, forsker

Fakta om taskekrabbe

Latinsk namn: Cancer pagurus
Andre norske namn: Krabbe, raudkrabbe, paltosk, høvring, skryda
Orden: Tifotkreps (Decapoda)
Underorden: Krabber (Brachyura)
Familie: Cancridae
Storleik: Ca. 26 cm skalbredde, ca. 2,5 kg
Levealder: Truleg 20 år
Utbreiing: Kystfarvatn frå Nord-Afrika, Middelhavet, Svartehavet til Finnmark. Dei viktigaste områda i Europa er rundt Storbritannia og Irland.
Gytetidspunkt/-område: Gyter seinhaustes i heile området
Føde: Det meste av botndyr
 

Taskekrabbe

Temasider