Hopp til hovedteksten

Katadromi hos ål

Har alle artene innen ålefamilien (Anguillidae) like høy toleranse for lufteksponering som den europeiske ålen? Er dette trekket en tilpasning til det katadrome migrasjonsmønsteret, siden muligheten for terrestriske utflukter gir bedre evne til å kolonisere ferskvannshabitater, eller er det i stedet en preadaptasjon som tilfeldigvis passer sammen med katadromi?

Svar: Det finnes ca 19. anguillidae arter. Toleranse for lufteksponering har ikke blitt utforsket, men sannsynligvis og siden alle ål artene er katadrom har alle den samme toleransen.

Det er helt sant at denne adaptasjonen tillater ål å kolonisere mange habitater. For eksempel har de blitt funnet i en dam i Nygårdsparken uten at det var tilgang fra sjøen! Jeg tror at denne evnen er veldig nyttig for ål når de vandrer ut, det øker da mulighetene for å komme seg ut, men de kan da også vandre lengre avstander.

Forsker Caroline Durif

Fakta om ål

Ål Anguilla anguilla – Eel
Familie: Anguilla
Maks størrelse: 133 cm, 6,6 kg
Levetid: 5-30 år avhengig av kjønn og levevilkår
Leveområde: Fra Afrika/Kanariøyene til Murmansk, i både ferskvann og saltvann
Hovedgyteområde: Sargassohavet
Gytetidspunkt: Ukjent, men trolig mellom mars og juni. Ålen er engangsgyter.
Føde: Animalsk føde, mer eller mindre altetende.
Særtrekk: Ål er sterkt fotofobisk (lyssky). Den kan være ute av vannet i over 24 timer. Når den starter gytevandringen kan den vandre over land fra ferskvann til sjø. Ål kan svømme bakover.

Ål

Temasider