Hopp til hovedteksten

Oppbevaring av blåskjell

Hvor lenge kan jeg oppbevare blåskjell hjemme hvis jeg lar dem ligge på istreninger/ i isvann?

Svar: Det kommer an på om de er nyhøstet eller har vært oppe av vannet en stund. Blåskjell kan holde seg levende mange dager etter at de er tatt opp. Blåskjelldyrkerne opererer med minst en uke – 10 dager  etter høsting og pakking. Selv bruker jeg skjellene innen 3-4 dager. Det er viktig at de oppbevares kjølig og fuktig, men ikke i vann. En stor skål eller bolle i kjøleskapet, fuktig klede over og litt tykk på toppen slik at skjellene holder seg mest mulig lukket.

Forsker Stein Mortensen

Fakta om blåskjell

Latinsk navn: Mytilus edulis
Familie: Mytilidae
Levetid: 20 år eller mer
Størrelse: Opp til 10 cm lengde
Leveområde: Lever hovedsakelig i tidevannsonen festet til stein eller annet fast underlag med sterke, elastiske byssustråder. Blåskjell er utbredt i hele nordlige Atlanterhavet, langs hele norskekysten
Gytetid: Gyter hovedsakelig i sommerhalvåret
Føde: Planteplankton, dyreplankton, bakterier, andre mikroorganismer og dødt organisk materiale

Blåskjell

Temasider