Hopp til hovedteksten

Var havnivået høyere før?

Jeg bor i Sandefjord og har lært at vannstanden her var høyere før (altså for 50-100år siden) kontra idag. Hvorfor er det slik? Det finnes jo ikke mer eller mindre vann på jorden totalt sett.

Svar: 
Du har rett i at vannstanden var høyere før, men dette skyldes at vi fortsatt opplever en landheving (etter siste istid). I følge Statens Kartverk så er landhevingen i Oslo ca. 5.1mm/år, litt lavere lenger sør. Derimot opplever vi også en økning av havnivået (ca. 1.8mm/år) slik at man ikke opplever en like stor reduksjon av vannstanden som bare landhevingen skulle tilsi. For Sandefjord har man antakelig hatt en absolutt økning på 2-3mm/år. Når det gjelder fremtidig økning av havnivået, så er dette sentralt i klima-debatten i forhold til økt smelting av breis (spesielt Grønland/Antarktis), større havvolum pga. økt temperatur osv.

 Jon Albretsen, Forsker fysisk oseanografi