Hopp til hovedteksten

Gytetid sild

Hei, kjøpte fersk sild i går i Bergen. Med rogn, viste det seg. Men er det ikke på våren silden gyter?

Svar: Sild kan gyte både om våren, om sommeren og om høsten. Våre to største bestander er norsk vårgytende sild (gyter om våren) og nordsjøsild (gyter om høsten). Det meste av det norske fiskeriet er på disse to bestandene og det er på denne tiden av året mest nordsjøsild som fiskes. I tillegg finnes det mange mindre, lokale bestander av sild som kan gyte til ulike tider på året, men ofte om sommeren og høsten.
Forsker Erling Kåre Stenevik