Hopp til hovedteksten
Grønn hummer

"Grønn" hummer

Høsten 2010 fikk jeg noen hummer som var irrgrønne inne i hodet. Det så ut som om noen hadde helt grønn konditorfarge over innholdet i hodet. (Får jeg en e-postadresse kan jeg sende bilde). Det så ikke delikat ut. Har ikke obeservert tilsvarende før eller senere. Dette var i Bamble.Kan noen gi meg årsaken til dette fenomenet?

Svar: Dette er rett og slett rogn/egg. Hummer går med rogn i hodet (såkalt hoderogn) ca. 1 år før de legges ut på halen (de blir befruktet på vei ut). Rogn/egg har en grønnlig farge som blir mer rødlig rett før klekking.

Når eggene ikke blir gytt/lagt ut på halen i løpet av sommer/seinhøstes kan det skje en fysiologisk prosess som gjøre at eggen blir reabsorbert og de blir tatt opp i blodet. Dermed kan fargen sees på halen eller hodet som grønt gørr. Dette er også tidligere observert, blant annet allerede i 1895 (beskrevet av E.J. Allen)  Ikke ofte man observerer dette, men som sagt skjer det av og til.

Forsker Ann-Lisbeth Agnalt