Hopp til hovedteksten

Blåskjellforekomst

Hei. Jeg har registret at i Stølefjorden ved Kragerø er blåskjellene blitt nærmest helt borte. Det samme er skjedd i Nordfjorden ved Seevik,Søndeled.Det er 2 år siden de døde og ble borte. Kan det være sykdom som har forårsaket det? Østers i samme områder ser ut til å leve godt.Vil blåskjellene komme tilbake etter en tid/år?

Svar:  Strenge vintre med sterk isskuring samt dårlig setling* av blåskjellyngel har sterkt redusert blåskjellmengden på hardbunnshabitat langs Skagerrakkysten.
Skjellbankene på sandbunn ser ut til å være lite berørt. I år har vi sett tegn til ny setling av yngel i den ytre skjærgård. Så lenge det er noen levende blåskjell i fjordsystemet, vil de ganske sikkert komme tilbake da blåskjell har en meget effektiv reproduksjon.

*Setling betyr at blåskjellarven går fra å svømme fritt til å feste seg til fjellet eller steinen. Dermed blir den på den lokaliteten resten av livet selv om blåskjell er i stand til å bevege seg ganske mye det første leveåret som ”voksent” skjell.

Forsker Torjan Bodvin

 

Fakta om blåskjell

Latinsk navn: Mytilus edulis
Familie: Mytilidae
Levetid: 20 år eller mer
Størrelse: Opp til 10 cm lengde
Leveområde: Lever hovedsakelig i tidevannsonen festet til stein eller annet fast underlag med sterke, elastiske byssustråder. Blåskjell er utbredt i hele nordlige Atlanterhavet, langs hele norskekysten
Gytetid: Gyter hovedsakelig i sommerhalvåret
Føde: Planteplankton, dyreplankton, bakterier, andre mikroorganismer og dødt organisk materiale

Blåskjell

Temasider