Hopp til hovedteksten

Blåskjell

Hei Jeg har siden oppveksten på 50-tallet brukt blåskjell både til agn og som mat.På nordøstsiden av Flekkerøy har jeg et sted der jeg enkelt kunne fylle en bøtte på kort tid. Etter siste isvinter var alt borte, men det har jo skjedd før, og skjellene har kommet raskt tilbake. Det ser imidlertid ikke ut til å skje denne gangen. Jeg har også sjekket steder på litt dypere vann der jeg tidligere har kunnet finne skjellbanker, men der er det også tomt. Kommentar?

Svar: Vi har ikke noe godt svar på hvorfor skjellene har blitt borte der man tidligere har samlet skjell (agn eller middag). I dag har vi ingen overvåkning eller systematiske data innhenting for å se på mengde blåskjell og variasjon i denne. Denne sommeren har det vært flere henvendelser om det samme problemet fra et større område (Agder-Rogaland-Hordaland). Det vi ser er at det er forholdsvis stor variasjon mellom årene i mengde skjell. Man kan ha godt påslag av blåskjell på våren/tidlig sommer, men at de i løpet av sommeren blir kraftig redusert. Basert på egne observasjoner og rapporterte observasjoner ser det ut til at det kan være store forskjeller i mengde skjell innen et begrenset område. I noen områder ser det ut til at de indre, beskyttede områdene har hatt større reduksjon enn de som er delvis eksponert (lengre ut i skjærgården). Basert på observasjoner ser det ut til at det det står større skjell dypere, selv i områder det ikke finnes skjell i overflaten.

Som sagt har vi ikke noe god forklaring på de observasjoner som kommer inn. Forklaringen kan skylles endret konkurranseforhold, sykdom, naturlig variasjon eller endret predasjon. Det kan også være kombinerte effekter.

Det er fint dersom brukere av kystsonen rapportere inn sine observasjoner til oss, slik at vi kan få en oversikt fra omfanget av dette og hvilke områder som er berørt. I slike tilbakemeldinger er det ønskelig med sted og en kortfattet beskrivelse av området. Dersom man har andre observasjoner, for eksempel begroing, er dette nyttig tilleggsinformasjon.

Forsker Lars Naustvoll

Fakta om blåskjell

Latinsk navn: Mytilus edulis
Familie: Mytilidae
Levetid: 20 år eller mer
Størrelse: Opp til 10 cm lengde
Leveområde: Lever hovedsakelig i tidevannsonen festet til stein eller annet fast underlag med sterke, elastiske byssustråder. Blåskjell er utbredt i hele nordlige Atlanterhavet, langs hele norskekysten
Gytetid: Gyter hovedsakelig i sommerhalvåret
Føde: Planteplankton, dyreplankton, bakterier, andre mikroorganismer og dødt organisk materiale

Blåskjell

Temasider