Hopp til hovedteksten

Blå brennmaneter i store mengder

Vi har i flere år feriert i båt langs Sørlandskysten, men aldri har vi opplevd å se så mye blå brennmaneter i sjøen som nå i mai og juni 2015. Tidligere er det den røde brennmaneten som har regjert her, men nå ser vi knapt en eneste rød brennmanet. Vi observerer også en del lobe-maneter, men altså omtrent ingen røde brennmaneter. Hva er det som har skjedd i år?

Svar: Så mye blåmaneter er faktisk sjeldent. Det er langt vanligere at vi får store tilstrømninger av de røde brennmanetene. Vi vet lite om manetene og hvorfor det enkelte år er mange. Men det er mange teorier. Det vi vet er at den blå maneten har større utbredelse litt lenger sør enn den røde, altså at den blå er mer varmekjær. De er mest vanlige i sørlige deler av Nordsjøen og dukker opp langs kysten på våren. De er her hvert år, men ikke i så stor mengder som vi ser nå. Vi ser også en tendens til at de brer seg lengre nordover, og har fått observasjoner langt nord de siste årene.

Når det er mye maneter som spiser små dyreplankton, så konkurrenter de med andre dyr, for eksempel fiskelarver. Blir det veldig mye kan det få konsekvenser for økosystemet. Men store mengder maneter er ikke unormalt. Det typiske er at de opptrer plutselig i store mengder, og så er de like plutselig borte igjen. Vi må utvikling over tid for å kunne si om det fører til noe spesielt. De blå manetene er som vanlig brennmaneter ikke spesielt farlig, med mindre man er overallergisk.

Forsker Tone Falkenhaug