Hopp til hovedteksten

Aldersbestemming av hummer ut fra lengde

Kan man si sånn ca hvor gammel en hummer er når den er 25 cm lang?

Svar: Dette kommer litt an på hvor i landet hummeren lever. Her på Vestlandet har vi observert at en hummer på 25 cm kan være alt fra 4 til 10 år gammel. I en årsklassen er det alltid noen individer som er hurtig voksende og noen som vokser seint. Derfor den store forskjellen. I tillegg vil hunnene etter kjønnsmodning dvs. når de legger ut egg ,skifte skall bare hvert andre år (tja noen er jo selvsagt super hoer da som både kan skifte skall og parre seg, men det er ikke mange av de).

Her på Vestlandet vil hummer rundt minstemålet vokse fra 2 til 3.5 cm ved hvert skallskifte. Noen år kan de skifte skall to ganger i løpet av sommer/høst. I noen områder lenger nord vokser de bare ca 1 cm ved hvert skall skifte og er følgelig eldre ved samme størrelse.

Ikke klart svar dessverre, men kanskje litt oppklaring.

Forsker Ann-Lisbeth Agnalt


 

 

Fakta om europeisk hummar

Latinsk namn: Homarus gammarus
Familie: Nephropidae
Utbreiings-, gyte- og beiteområde: På stein- og grusbotn, helst der dei kan lage holer med fleire inngangar. Vanlegast frå 5−40 meters djup. Langs kysten frå svenskegrensa til Trøndelag, og sporadisk i Nordland, for eksempel Tysfjord.
Alder ved kjønnsmodning: 5−13 år.
Storleik ved kjønnsmodning: 76−85 mm ryggskjold (22−25 cm totallengd). Minst ved Hvaler, gradvis større mot vest og nord.
Maksimal alder: Hannar 40 år, hoer 70 år (britisk studie).
Maksimal storleik: Største eksemplar fanga veide 9,3 kg (1931, Wales). Vert sjeldan fanga over 140 mm ryggskjoldlengd (38 cm totallengd).

Europeisk hummer

Temasider