Hopp til hovedteksten

Alder på håkjerring

Finnes det noen sikker viten på hvor gammel en håkjerring kan bli? Store norske leksikon på nett  sier det er usikkert. En artikkel fra en kjent sportsfisker påstår 300-400 år gammel . Andre steder påståes det rundt 100 år. Selv om man ikke har noe sikker kunnskap, hva ville være et "educated guess" basert på det man vet?

Svar: Det er ingen sikker kunnskap om maksimal levealder til håkjerring, men det foregår forskning for å finne mer ut av det. Foreløpig informasjon fra disse arbeidene tyder på at den kan bli 200 år gammel, og kanskje enda eldre. For mange andre fiskearter er det vanlig å finne vekstsoner i øresteiner, skjell, pigger, torner eller rygghvirvler. Ved å telle slike soner kan man ofte anslå alderen på dyret.

For håkjerring har man ikke funnet tilsvarende vekstsoner som man kan bruke til å aldersbestemme eldre individer. I stedet forsøker man å anslå alderen utfra kjemiske endringer i øyelinsene. Siden øyelinsene ikke endres gjennom livet og kan betraktes som dødt materiale, så vil noen kjemiske prosesser foregå på samme måte som  i dødt biologisk materialer. Man kan derfor i teorien aldersbestemme fisken ved å benytte noen av de samme teknikkene som brukes for å fastslå dødstidspunktet for mennesker eller alderen på et arkeologisk funn.

Forsker Ole Thomas Albert