Hopp til hovedteksten
Torsk

Nordaustarktisk torsk

Tilrådd kvote 2018: 712 000 tonn
Tilrådd kvote 2017: 805 000 tonn (etter at rådet frå ICES kom i juni 2016 vart forvaltningsplanen endra, og den fastsette kvoten på 890 000 tonn var i tråd med den reviderte forvaltingsplanen)
Avtalt kvote 2017: 890 000 tonn

les mer

Nordaustarktisk hyse

Tilrådd kvote 2018: 202 305 tonn
Tilrådd kvote 2017: 233 000 tonn
Avtalt kvote 2017: 233 000 tonn

les mer

Nordøstarktisk sei

Anbefalt kvote 2018: 172 500 tonn
Anbefalt kvote 2017: 150 000 tonn
Avtalt kvote 2017: 150 000 tonn

les mer

Nordøstarktisk blåkveite

Anbefalt kvote 2018: 23 000 tonn
Anbefalt kvote 2017: 19 800 tonn
Avtalt kvote 2017: 24 000 tonn

les mer

Norsk kysttorsk nord for 62° breddegrad

Anbefalt regulering 2018: Følg gjenoppbyggingsplanen
Anbefalt regulering 2017: Følg gjenoppbyggingsplanen
Avtalt kvote 2017: 21 000 tonn

les mer

Lodde ved Island/Grønland/Jan Mayen

For sesongen 2017/2018 er ICES-rådet ein startkvote på 0 tonn. Denne startkvoten vil bli revidert ut frå toktinformasjon om gytebestanden som kjem fram i løpet av hausten 2017, og endeleg kvote blir sett basert på toktinformasjon vinteren 2018.

les mer

Lodde i Barentshavet

Tilrådd kvote 2018: 205 000 tonn
Tilrådd kvote 2017: 0 tonn
Avtalt kvote 2016: 0 tonn

les mer