Hopp til hovedteksten
Vendla i Bjørnefjorden

ICES-råd for bestandane i Nordsjøen

Dette er sammendrag av ICES sine anbefalinger for bestandene i Nordsjøen for 2017

les mer

ICES-råd for de arktiske bestandene

Kvoterådene fra  ICES, Det internasjonale råd for havforskning, for 2017 er nå klar for nordøstarktisk torsk, nordøstarktisk hyse, nordøstarktisk sei, kysttorsk nord for 62° nord og vanlig uer. Det blir ikke gitt råd for snabeluer og blåkveite i år. Rådet for lodde i Barentshavet blir som vanlig gitt i oktober.


 

les mer

ICES-råd for nvg-sild, makrell, kolmule og hestmakrell

Kvoterådene fra Det internasjonale råd for havforskning, ICES, er nå klar for bestandene norsk vårgytende sild, makrell, kolmule og vestlig hestmakrell.  

les mer