Hopp til hovedteksten
Sildefangst

Norsk vårgytende sild

Anbefalt kvote 2017: 646 075 tonn
Anbefalt kvote 2016: 316 876 tonn
Avtalt kvote 2016: ikke internasjonal enighet om totalkvote (summen av kvotene som er satt individuelt av de ulike landene/partene er 376 612 tonn)

les mer

Makrell

Anbefalt kvote 2017: 857 185 tonn (oppdatert 26. januar 2017) 
Anbefalt kvote 2016: 773 842 tonn (oppdatert i 20. september 2016, opprinnelig råd var 667 385 tonn)
Avtalt kvote 2016: ikke internasjonal enighet om totalkvote (forventet fangst i 2016 er 1 067 828 tonn)

les mer

Kolmule

Anbefalt kvote 2017: 1 342 330 tonn
Anbefalt kvote 2016: 776 391 tonn
Avtalt kvote 2016: ikke internasjonal enighet om totalkvote (summen av kvotene som er satt individuelt av de ulike landene/partene er av ICES beregnet til 1 147 000 tonn)

les mer

Vestlig hestmakrell

Anbefalt kvote 2017: 69 186 tonn
Anbefalt kvote 2016: 126 103 tonn
Avtalt kvote 2016: ikke internasjonal enighet om totalkvote (EU sin totalkvote er 124 403 tonn)

les mer

Hestmakrell i Nordsjøen

Anbefalt kvote 2017: 18 247 tonn
Anbefalt kvote 2016: 15 200 tonn
Avtalt kvote 2016: ikke internasjonal enighet om totalkvote (EU sin kvote er 15 200 tonn)

les mer