Hopp til hovedteksten
Torsk

Nordøstarktisk torsk

Anbefalt kvote 2017: 805 000 tonn
Anbefalt kvote 2016: 805 000 tonn
Avtalt kvote 2016: 894 000 tonn

les mer

Nordøstarktisk hyse

Anbefalt kvote 2017: 233 000 tonn
Anbefalt kvote 2016: 244 000 tonn
Avtalt kvote 2016: 244 000 tonn

les mer

Nordøstarktisk sei

Anbefalt kvote 2017: 150 000 tonn
Anbefalt kvote 2016: 140 000 tonn
Avtalt kvote 2015: 140 000 tonn

les mer

Norsk kysttorsk nord for 62° nord

Anbefalt regulering 2017: følg gjenoppbyggingsplanen
Anbefalt regulering 2016: følg gjenoppbyggingsplanen
Avtalt kvote 2016: 21 000 tonn

les mer

Vanlig uer i ICES-område I og II

Anbefalt kvote 2017–2019: null fangst
Anbefalt kvote 2014–2016: null fangst
Landinger 2015: 3 633 tonn, herav norske landinger 2 492 tonn

les mer

Lodde i Barentshavet

Tilrådd kvote 2017: 0 tonn
Tilrådd kvote 2016: 0 tonn
Avtalt kvote 2016: 0 tonn

les mer