Hopp til hovedteksten
Vendla i Bjørnefjorden

Sei i Nordsjøen

Anbefalt kvote 2016: Totalfangst 75 049 tonn, tilsvarende 68 601 tonn landinger
Anbefalt kvote 2015: 72 854 tonn (landinger)
Avtalt kvote 2015: 72 854 tonn (landinger)

les mer

Torsk i Nordsjøen

Anbefalt kvote 2016: totalfangst 49 259 tonn, som tilsvarer 40 419 tonn landinger.
Anbefalt kvote 2015: 26 713 tonn (landinger)
Avtalt kvote 2015: 35 100 tonn (landinger)

les mer

Hyse i Nordsjøen

Anbefalt kvote 2016: totalfangst 74 854 tonn, tilsvarende 61 930 tonn konsumfiske
Anbefalt kvote 2015: 68 690 tonn (totalfangst)
Avtalt kvote 2015: 47 751 tonn (konsumfiske)

les mer

Hvitting i Nordsjøen

Nordsjøen og Den østlige engelske kanal:
Anbefalt kvote 2016: Totalfangst 25 000 tonn, tilsvarende 13 957 tonn landinger
Anbefalt kvote 2015: 17 190 tonn (landinger)

Skagerrak:
Anbefalt kvote 2015: 135 tonn
Anbefalt kvote 2015: 500 tonn
Avtalt kvote 2015: 1 050 tonn

les mer

Rødspette i Nordsjøen og Skagerrak

Anbefalt kvote 2016: totalfangst 213 440 tonn, tilsvarende159 197 tonn landinger
Anbefalt kvote 2015: 128 376 tonn
Avtalt kvote 2015: 138 432 tonn

les mer

Nordsjøsild

Anbefalt kvote 2016: 518 242 tonn i direktefisket
Anbefalt kvote 2015: 429 797 tonn i direktefisket
Avtalt kvote 2015: 445 329 tonn i direktefisket 
les mer

Reke i Norskerenna og Skagerrak

Anbefalt kvote 2016 (landinger): 11 869 tonn (oppdatert råd i 2016 basert på ny assessmentmodell)
Avtalt kvote 2016 (landinger): 15 696 tonn (basert på det oppdaterte rådet i 2016)

Råd fra oktober 2015: Anbefalt kvote 2016 (landinger): 18 598 tonn
Avtalt kvote 2016 (landinger): 17 440 tonn (basert på rådet fra oktober 2015)

les mer

Øyepål

Anbefalt kvote for 2016: Maksimum 390 000 tonn
Anbefalt kvote for 2015: Maksimum 326 000 tonn
Avtalt kvote for 2015: 300 000 tonn

les mer

Endelig råd for tobisfiskeriet i norsk økonomisk sone 2016

Den foreløpige tobiskvoten for 2016 i norsk sone ble satt til 40 000 tonn, der underområdene 1b, 2a, 3a, 3b er åpne for et regulært fiske. Havforskningsinstituttet tilrår ikke at årets kvote økes fra det nåværende nivået. 

les mer