Hopp til hovedteksten
sjark560px.jpg

Kvoteråd fra ICES for 2015 for arktiske bestander


Kvoterådene fra Det internasjonale råd for havforskning, ICES, er nå klar for lodde ved Island og Jan Mayen, nordøstarktisk torsk, nordøstarktisk hyse, nordøstarktisk sei, snabeluer, vanlig uer, kysttorsk og blåkveite.
 

les mer

ICES råd for bestandene i Nordsjøen

Dette er sammendrag av ICES sine anbefalinger for bestandene i Nordsjøen for 2015.

les mer

ICES-råd på norsk vårgytende sild, kolmule, makrell, taggmakrell og lodde i Barentshavet

Kvoterådene fra Det internasjonale råd for havforskning, ICES, er nå klar for bestandene norsk vårgytende sild, kolmule, makrell og vestlig taggmakrell. Rådet for lodde i Barentshavet kom 7. oktober. 

 

les mer