Hopp til hovedteksten
Sild

Nordsjøsild

Anbefalt kvote 2015: 429 797 tonn i direktefisket (forvaltningsplan)
Anbefalt kvote 2014: 470 037 tonn i direktefisket (forvaltningsplan)
Avtalt kvote 2014: 470 037 tonn i direktefisket

les mer

Sei i Nordsjøen

Anbefalt kvote 2015: 72 854 tonn (landinger), totalfangst 80 097 tonn
Anbefalt kvote 2014: 85 581 tonn
Avtalt kvote 2014: 85 581 tonn

les mer

Torsk i Nordsjøen

Anbefalt kvote 2015: 26 713 tonn (landinger), totalfangst 35 486 tonn
Anbefalt kvote 2014: 37 496 tonn (landinger)
Avtalt kvote 2014: 33 391 tonn (landinger)

les mer

Hyse i Nordsjøen

Anbefalt kvote 2015: 48 175 tonn (konsumfiske), totalfangst 54 580 tonn
Anbefalt kvote 2014: 45 318 tonn
Avtalt kvote 2014: 40 639 tonn

les mer

Hvitting i Nordsjøen

Nordsjøen og Den østlige engelske kanal
Anbefalt kvote 2015: 17 190 tonn
Anbefalt kvote 2014: 21 199 tonn
Avtalt kvote 2013: 21 198 tonn

Skagerrak:
Anbefalt kvote 2015: 212 tonn
Anbefalt kvote 2014: 500 tonn
Avtalt kvote 2014: 1 050 tonn

les mer

Rødspette i Nordsjøen og Skagerrak

Nordsjøen:
Anbefalt kvote 2015: 128 376 tonn (landinger), totalfangst 179 301 tonn
Anbefalt kvote 2014: 111 631 tonn
Avtalt kvote 2014: 111 631 tonn

Skagerrak:
Anbefalt kvote 2015: 6 972 tonn (landinger), totalfangst 7 232 tonn
Anbefalt kvote 2014: 8 972 tonn
Avtalt kvote 2014: 10 056 tonn

les mer

Reke i Skagerrak og Norskerenna

Anbefalt kvote 2015 (fangst): 10 900 tonn (tilsvarer landinger på 9 777 tonn)
Anbefalt kvote 2014 (fangst): 6 000 tonn
Avtalt kvote i 2014 (landinger): 9 500 tonn

les mer

Øyepål

Anbefalt kvote for 2015: Maksimum 326 000 tonn

les mer

Endelig tobisråd: Anbefaler ingen økning av kvoten for 2015

Havforskningsinstituttet tilrår at totaluttaket av tobis i norsk sone av Nordsjøen for 2015 ikke bør økes fra den foreløpige kvoten på 100 000 tonn. Et slikt uttak medfører en moderat fiskedødlighet. Det vil sikre en betydelig restbestand som vil kunne gyte neste år. Havforskningsinstituttet anbefaler videre at underområdene 1b, 2b, 3a, 3b, og 4a åpnes for et regulært fiskeri i 2015.

les mer