Hopp til hovedteksten
Lodde

Kvoteråd for lodde ved Island/Jan Mayen

For sesongen 2014/2015 var ICES-rådet ein startkvote på 225 000 tonn som utgjer 50 % av predikert totalkvote på 450 000 tonn. Den endelege kvoten vil bli revidert ut frå toktinformasjon om gytebestanden som kjem fram i løpet av vinteren 2015.
 

les mer

Nordøstarktisk torsk

Anbefalt kvote 2015: 894 000 tonn
Anbefalt kvote 2014: 993 000 tonn
Avtalt kvote 2014: 993 000 tonn

les mer

Nordøstarktisk hyse

Anbefalt kvote 2015: 165 000 tonn
Anbefalt kvote 2014: 150 000 tonn
Avtalt kvote 2014: 178 500 tonn

les mer

Nordøstarktisk sei

Anbefalt kvote 2015: 122 000 tonn
Anbefalt kvote 2014: 140 000 tonn
Avtalt kvote 2014: 119 000 tonn

les mer

Kysttorsk nord for 62° N

Anbefalt regulering 2015: Følg gjenoppbyggingsplanen
Anbefalt regulering 2014: Følg gjenoppbyggingsplanen
Avtalt kvote 2014: 21 000 tonn

les mer

Snabeluer (Sebastes mentella) ICES-område I og II

Anbefalt TAC 2015: ikke over 30 000 tonn
Anbefalt TAC 2014: ikke over 24 000 tonn
NEAFC TAC 2014: 19 500 tonn
Norsk TAC 2014: 17 280 tonn

les mer

Vanlig uer (Sebastes norvegicus) i ICES-område I og II

Anbefalt TAC 2015: null fangst
Anbefalt TAC 2014: null fangst
Landinger i 2013: 5 400 tonn
 

les mer

Blåkveite

Anbefalt fangst 2015: under 15 000 tonn
Anbefalt fangst 2014: under 15 000 tonn
Avtalt kvote 2014: 19 000 tonn

les mer