Hopp til hovedteksten
Sildefangst

Norsk vårgytende sild

Anbefalt kvote 2015 (Forvaltningsplan): 283 013 tonn
Anbefalt kvote 2014: 418 487 tonn
Avtalt kvote 2014: Ikke enighet om totalkvote

les mer

Kolmule

Anbefalt kvote 2015 (Forvaltningsplan): 839 886 tonn
Anbefalt kvote 2014: 948 950 tonn
Avtalt kvote 2014: 1 200 000 tonn

les mer

Makrell

Anbefalt kvote 2015: 831 000–906 000 tonn
Anbefalt kvote 2014: 927 000 tonn–1.011 millioner tonn
Avtalt kvote 2014: 1.24 millioner tonn (Norge, EU og Færøyene)

les mer

Vestlig taggmakrell

Anbefalt kvote 2015 (maksimalt langtidsutbytte): mindre enn 90 304 tonn
Kvote 2014 (maksimalt langtidsutbytte): mindre enn 110 546 tonn
Avtalt kvote 2014: 135 000 tonn (gjelder bare EUs farvann og EU flåte)

les mer

Nordsjøtaggmakrell

Anbefalt kvote 2015: mindre enn 15 200 tonn
Anbefalt kvote 2014: mindre enn 25 500 tonn
Avtalt kvote 2014: 32 000 tonn (gjelder bare EUs farvann og ICES områdene IVb,c og VIId)
 

les mer

Lodde i Barentshavet

Tilrådd kvote 2015: 6 000 tonn
Tilrådd kvote 2014: 65 000 tonn
Tilrådd kvote 2013: 200 000 tonn
Tilrådd kvote 2012: 320 000 tonn
Tilrådd kvote 2011: 380 000 tonn

les mer

Reke i Barentshavet

Anbefalt kvote 2015: 70 000 tonn
Anbefalt kvote 2014: 60 000 tonn
Avtalt kvote: Fisket er delvis innsattsregulert

les mer