Hopp til hovedteksten
sjark.JPG

ICES råd for arktiske bestander

Kvoterådene fra Det internasjonale råd for havforskning, ICES, er nå klar for bestandene nordøstarktisk torsk, nordøstarktisk hyse, nordøstarktisk sei, blåkveite, kysttorsk nord for 62 grader nord, snabeluer og vanlig uer.

les mer

ICES råd for bestander i Nordsjøen

Dette er sammendrag av ICES sine anbefalinger for bestandene i Nordsjøen for 2014.
 

les mer

ICES-råd på norsk vårgytende sild, kolmule, makrell, taggmakrell og lodde i Barentshavet.

Kvoterådene fra Det internasjonale råd for havforskning, ICES, er nå klar for bestandene norsk vårgytende sild, kolmule, makrell og taggmakrell. Kvoterådet for lodde i Barentshavet er gitt 8. oktober.

les mer