Hopp til hovedteksten
sild.jpg

Kvoteråd fra ICES for 2014 for bestandene i Nordsjøen

Kvoterådene fra Det internasjonale råd for havforskning, ICES, er nå klar for bestandene i Nordsjøen.

Nordsjøsild

Anbefalt kvote 2014: 470 037 tonn i direktefisket (forvaltningsplan)
Anbefalt kvote 2013: 465 750 tonn i direktefisket (forvaltningsplan)
Avtalt kvote 2013: 478 000tonn i direktefisket
 

les mer

Sei i Nordsjøen

Anbefalt kvote 2014:   85 581 tonn
Anbefalt kvote 2013:  100 684 tonn
Avtalt kvote 2013:      100 684 tonn

les mer

Torsk i Nordsjøen

Anbefalt kvote 2014:  28 809 tonn (landinger), totalfangst 37 496 tonn
Anbefalt kvote 2013:  31 801 tonn
Avtalt kvote 2013:      31 801 tonn

les mer

Hyse i Nordsjøen

Anbefalt kvote 2014:  40 639  tonn (konsumfiske), totalfangst 45 318 tonn
Anbefalt kvote 2013:  47 811 tonn
Avtalt kvote 2013: 47 811 tonn

les mer

Hvitting i Nordsjøen

Nordsjøen og Den østlige engelske kanal
Anbefalt kvote 2014:  21 199 tonn
Anbefalt kvote 2013:  26 000 tonn
Avtalt kvote 2013:      36 109 tonn

Skagerrak:
Anbefalt kvote 2014:  500 tonn
Anbefalt kvote 2013:  500 tonn
Avtalt kvote  2013:  1 050 tonn

les mer

Øyepål

Denne bestanden blir vurdert to ganger årlig av ICES. Her er det oppdaterte rådet for 2014 (juni 2014).

Anbefalt kvote for 2014: Maksimum 108 000 tonn.

Første vurdering fra ICES (oktober 2013):

Anbefalt kvote for 2014: Maksimum 216 000 tonn.

les mer

Rødspette i Nordsjøen og Skagerrak

Nordsjøen
Anbefalt kvote 2014:  111 631 tonn (landinger), totalfangst 159 584 tonn
Anbefalt kvote 2013:  97 070 tonn
Avtalt kvote 2013:      97 070 tonn
Skagerrak:
Anbefalt kvote 2014:  8 972 tonn (landinger), totalfangst 10 196 tonn
Anbefalt kvote 2013:  8 400 tonn
Avtalt kvote  2013:    9 142 tonn

les mer

ICES-råd for tobis i Nordsjøen, Shetland, Skagerrak og Kattegat

Oppdatert råd (gitt 15. mai 2014): Havforskningsinstituttet tilrår at totaluttaket av tobis i norsk sone av Nordsjøen ikke bør overstige 90 000 tonn i 2014. Et slikt uttak medfører en moderat fiskedødlighet, som vil sikre en betydelig restbestand som vil gyte neste år. Havforskningsinstituttet vurderer at et slikt uttak bidrar til å sikre en økt foreløpig kvote i 2015 som er større enn årets foreløpige kvote. Basert på fordelingen av bestanden anbefaler Havforskningsinstituttet at underområdene 2a, 3b, 3c og 4b er åpne for et fiskeri i 2014.

Tillegg til foreløpig råd (gitt 7. mai 2014): Det pågående tobistoktet i norsk økonomisk sone har avdekt at 2013-årsklassen av tobis er sterk i enkelte områder. Den bedrede bestandssituasjonen gjør at Havforskningsinstituttet råder til å øke den foreløpige kvoten med ytterligere 15 000 tonn.

Foreløpige råd for tobisfiskeriet i norsk økonomisk sone 2014: Rådet gis i henhold til den nye områdeinndelingen i den norske forvaltningsplanen. Havforskningsinstituttet tilrår en foreløpig kvote på inntil 15 000 tonn, der underområdene 3b og 3c åpnes for et regulært tobisfiske i perioden 23. april–23. juni. Underområde 4a kan bli åpnet, men da med ytterligere begrensinger. Oppdatert råd vil foreligge 15. mai 2014.

 

les mer