Hopp til hovedteksten
sjark.JPG

Kvoteråd fra ICES for 2014 for arktiske bestander

Kvoterådene fra Det internasjonale råd for havforskning, ICES, er nå klar for bestandene nordøstarktisk torsk, nordøstarktisk hyse, nordøstarktisk sei, blåkveite, kysttorsk nord for 62 grader nord, snabeluer, vanlig uer og lodde ved Island og Jan Mayen.

Kvoteråd for nordøstarktisk torsk

Anbefalt kvote 2014: 993 000 tonn
Anbefalt kvote 2013: 940 000 tonn
Avtalt kvote 2013: 1 000 000 tonn

les mer

Kvoteråd for nordøstarktisk hyse

Anbefalt kvote 2014: 150 000 tonn
Anbefalt kvote 2013: 238 000 tonn
Avtalt kvote 2013: 200 000 tonn

les mer

Kvoteråd for norsk kysttorsk nord for 62° N

Anbefalt regulering 2014: Følg gjenoppbyggingsplanen
Anbefalt regulering 2013: Følg gjenoppbyggingsplanen
Avtalt kvote 2012 : 21 000 tonn

les mer

Kvoteråd for nordøstarktisk sei

Anbefalt kvote 2014: 140 000 tonn
Anbefalt kvote 2013: 164 000 tonn
Avtalt kvote 2013: 140 425 tonn

les mer

Kvoteråd for snabeluer (Sebastes mentella) ICES-område I og II

Anbefalt TAC 2014: ikke over 24 000 tonn
Anbefalt TAC 2013: ikke over 47 000 tonn
NEAFC TAC 2013: 19 500 tonn

les mer

Vanlig uer (Sebastes marinus) i ICES-område I og II

Anbefalt TAC 2014: null fangst
Anbefalt TAC 2013: null fangst
Landinger i 2012: 5 400 tonn

les mer

Kvoteråd for nordøstarktisk blåkveite

Anbefalt fangst 2014: under 15 000 tonn
Anbefalt fangst 2013: under 15 000 tonn
Avtalt kvote 2013: 19 000 tonn

les mer

Kvoteråd for lodde ved Island/Jan Mayen

For sesongen 2013/2014 var ICES-rådet ingen fiskeri inntil ny informasjon om bestandsstørrelsen bekrefter at gytebestanden er over 400 000 tonn. Et forskningstokt høsten 2013 skaffet til veie ny informasjon om gytebestanden, og kvoten ble satt til 160 000 tonn. Foreløpig totalkvote for norsk fiskeri er 40 869 tonn.
 

les mer