Hopp til hovedteksten
Sildefangst

Norsk vårgytende sild

Kvoteråd 2014: Anbefalt kvote 2014 (Forvaltningsplan): 418 487 tonn
Anbefalt kvote 2013: 619 000 tonn
Avtalt kvote 2013: Ikke enighet om totalkvote

les mer

Kolmule

Kvoteråd 2014: Anbefalt kvote 2014 (Forvaltningsplan): 948 950 tonn
Anbefalt kvote 2013: 643 000 tonn
Avtalt kvote 2013: 643 000 tonn

les mer

Makrell

Kvoteråd 2014: Anbefalt kvote 2014: 890 000 tonn
Anbefalt kvote 2013: 497 000 - 542 000 tonn
Avtalt kvote 2013: Ingen internasjonal avtale (sum av nasjonale kvoter: 906 000 tonn)

les mer

Vestlig taggmakrell

Kvoteråd 2014: Anbefalt kvote 2014 (maksimalt langtidsutbytte): < 110 546 tonn
Kvote 2013 (maksimalt langtidsutbytte): <126 000 tonn
Avtalt kvote 2013: Som vanlig ingen internasjonal avtale.

les mer

Nordsjøtaggmakrell

Kvoteråd 2014: Anbefalt kvote 2013: < 25 500 tonn
Anbefalt kvote 2012: < 25 500 tonn
Avtalt kvote 2013: Som vanlig ingen internasjonal avtale

les mer

Lodde i Barentshavet

Samandrag av ICES-tilrådinga (oktober 2013): 
Tilrådd kvote 2014: 15 000 tonn
Tilrådd kvote 2013: 200 000 tonn
Tilrådd kvote 2012: 320 000 tonn
Tilrådd kvote 2011: 380 000 tonn
Tilrådd kvote 2010: 360 000 tonn

les mer