Hopp til hovedteksten
Sjark

ICES-råd for arktiske bestander

Kvoterådene fra Det internasjonale råd for havforskning, ICES, er nå klar for bestandene nordøstarktisk torsk, nordøstarktisk hyse, nordøstarktisk sei, blåkveite, kysttorsk nord for 62 grader nord, snabeluer og vanlig uer.

les mer

ICES-råd for bestander i Nordsjøen

Dette er sammendrag av ICES sine anbefalinger for bestandene i Nordsjøen for 2013.

les mer

ICES-råd på kolmule, makrell, norsk vårgytende sild og taggmakrell

Kvoterådene for 2013 fra Det internasjonale råd for havforskning, ICES, er nå klar for bestandene norsk vårgytende sild, makrell, vestlig taggmakrell og kolmule.

Kvoterådet for lodde for 2013 fra Det internasjonale råd for havforskning, ICES, er nå klart (oktober 2012).  

les mer

Kongekrabbe

For å sikre lavest mulig spredning bør bestanden beskattes relativt hardt. Havforskningsinstituttet anbefaler at fangstene av hankrabbe i 2013 ikke overstiger 900 tonn.

les mer