Hopp til hovedteksten
Illustrasjonsbilde tråling

ICES-råd for pelagiske bestander

Kvoterådene for 2013 fra Det internasjonale råd for havforskning, ICES, er nå klar for bestandene norsk vårgytende sild, makrell, vestlig taggmakrell og kolmule.

Kvoterådet for lodde for 2013 fra Det internasjonale råd for havforskning, ICES, er nå klart (oktober 2012).  

Norsk vårgytende sild

Kvote 2013 (Forvaltningsplan): 619 000 tonn
Anbefalt kvote 2012: 833 000 tonn
Avtalt kvote 2012: 833 000 tonn

les mer

Makrell

Anbefalt kvote 2013 (Forvaltningsplan): 497 000 – 542 000 tonn
Anbefalt kvote 2012 (Forvaltningsplan): 586 000 - 639 000 tonn
Avtalt kvote 2012: Ingen internasjonal avtale (sum av nasjonale kvoter: 939 000 tonn)

les mer

Vestlig taggmakrell

Anbefalt kvote 2013 (maksimalt langtidsutbytte): < 126 000 tonn
Kvote 2012 (maksimalt langtidsutbytte): < 211 000 tonn
Avtalt kvote 2012: Som vanlig ingen internasjonal avtale

les mer

Nordsjøtaggmakrell

Anbefalt kvote 2013: < 25 500 tonn
Anbefalt kvote 2012: Redusere dagens fangstnivå
Avtalt kvote 2012: Som vanlig ingen internasjonal avtale

les mer

Kolmule

Anbefalt kvote 2013 (Forvaltningsplan): 643 000 tonn
Anbefalt kvote 2012: 391 000 tonn
Avtalt kvote 2012: 391 000 tonn

les mer

Lodde i Barentshavet

Tilrådd kvote 2013: 200 000 tonn
Tilrådd kvote 2012: 320 000 tonn
Tilrådd kvote 2011: 380 000 tonn
Tilrådd kvote 2010: 360 000 tonn

Den avtalte kvoten var i alle desse åra den same som den tilrådde kvoten. Fangsten har vore noko lågare enn kvoten i alle åra, fordi Russland ikkje har fiska heile kvoten sin.

les mer