Hopp til hovedteksten
Sjark

Kvoteråd fra ICES for 2013 for de arktiske bestandene

Kvoterådene fra Det internasjonale råd for havforskning, ICES, er nå klar for bestandene nordøstarktisk torsk, nordøstarktisk hyse, nordøstarktisk sei, blåkveite, kysttorsk nord for 62 grader nord, snabeluer og vanlig uer.

Kvoteråd for nordaustarktisk torsk

Anbefalt kvote 2013: 940 000 tonn
Anbefalt kvote 2012: 751 000 tonn
Avtalt kvote 2012: 751 000 tonn
 

les mer

Kvoteråd for nordøstarktisk hyse

Anbefalt kvote 2013: 238 000 tonn
Anbefalt kvote 2012: 318 000 tonn
Avtalt kvote 2012: 318 000 tonn

les mer

Norsk kysttorsk nord for 62° N

Anbefalt regulering 2013: Følg gjenoppbyggingsplanen
Anbefalt regulering 2012: Følg gjenoppbyggingsplanen
Avtalt kvote 2012 : 21 000 tonn
 

les mer

Nordøstarktisk sei

Anbefalt kvote 2013 (neste år): 164 000 tonn
Anbefalt kvote 2012 (inneværende år): 164 000 tonn
Avtalt kvote 2012 (inneværende år): 164 000 tonn
 

les mer

Snabeluer (Sebastes mentella) ICES-område I og II

Anbefalt TAC 2013: ikke over 47 000 tonn
Anbefalt TAC 2012: null  direkte trålfiske, lavest mulig bi-fangst
NEAFC TAC 2012: 7 500 tonn

les mer

Vanlig uer (Sebastes marinus) i ICES-område I og II

Anbefalt TAC 2013: null fangst
Anbefalt TAC 2012: null direkte fiske og lavest mulig bifangst
Landinger i 2011: 5 800 tonn

les mer

Nordøstarktisk blåkveite

Anbefalt fangst 2013: under 15 000 tonn
Anbefalt fangst 2012: under 15 000 tonn
Avtalt kvote 2012: 18 000 tonn

les mer