Hopp til hovedteksten
Makrell

Kvoteråd fra ICES for 2011 for pelagiske bestander

Kvoterådene for 2011 fra Det internasjonale råd for havforskning, ICES, er nå klar for bestandene norsk vårgytende sild, makrell, vestlig taggmakrell og kolmule.

Lodde i Barentshavet

Tilrådd kvote 2011: 380 000 tonn
Tilrådd kvote 2010: 360 000 tonn
Tilrådd kvote 2009: 390 000 tonn
Den avtalte kvoten var i 2010 og 2009 den same som den tilrådde kvoten.

les mer