Hopp til hovedteksten
Sildetral.jpg

Kvoteråd fra ICES for 2011 for nordsjøbestandene

Kvoterådene for 2011 fra Det internasjonale råd for havforskning, ICES, er nå klar for bestandene nordsjøtorsk, nordsjøsild, sei, hyse, rødspette og hvitting, samt opptatert råd for 2010 for øyepål.

Nordsjøsild

Anbefalt kvote 2011: 188 900 tonn i direktefisket
Anbefalt kvote 2010: 164 300 tonn i  direktefisket

Avtalt kvote 2010: 164 300 tonn i direktefisket

les mer

Torsk i Nordsjøen

Anbefalt kvote 2011: 32 240 tonn landinger
Anbefalt kvote 2010: 40 300 tonn landinger
Avtalt kvote 2010: 40 300 tonn landinger

les mer

Sei i Nordsjøen

Anbefalt kvote for 2011: 103 000 tonn landinger
Anbefalt kvote for 2010: 118 000 tonn landinger
Avtalt kvote for 2010: 118 000 tonn landinger

les mer

Hvitting i Nordsjøen

Anbefalt kvote 2011: 12 700 tonn konsumlandinger
Anbefalt kvote 2010: 6 800 tonn konsumlandinger
Avtalt kvote 2010: 12 900 tonn konsumlandinger

les mer

Hyse i Nordsjøen

Anbefalt kvote 2011: 36 000 tonn landinger
Anbefalt kvote 2010: 42 000 tonn landinger
Avtalt kvote 2010: 42 000 tonn landinger

les mer

Rødspette i Nordsjøen

Anbefalt kvote 2011: 64 200 tonn landinger
Anbefalt kvote 2010: 63 800 tonn landinger
Avtalt kvote 2010: 63 800 tonn landinger

les mer

Øyepål

Anbefalt kvote for 2011: ingen fangst.
Anbefalt kvote 2010: 434 000 tonn landinger.

les mer

Tobis i Nordsjøen

Anbefaling for 2011 i NØS: 60 000 tonn, oppdatert råd kommer senest 5. mai 2011.

Mai 2011: Råd om å øke totalkvoten med ytterligere 30 000 tonn i de åpne underområdene 1a, 2a og 3a. Områdene 4, 5 og 6 forblir stengt.
Anbefaling for 2010 i NØS: 50 000 tonn.

les mer