Hopp til hovedteksten
Hyse
Print friendly version

North Sea Haddock

Advice 2011: 36 000 tonnes landings
Advice 2010: 42 000 tonnes landings
Agreed 2010: 42 000 tonnes landings

Summary of ICES advice, June 2010 for haddock in the North Sea and Skagerrak: 

Stock satus

The stock has full reproduction potential and is harvested sustainably.

Høstingsregel

An agreed harvest rule (Norway/EU) has been in operation since 2009. ICES has evaluated the plan and concludes that it is can provisionally be accepted as precautionary.

Management advice

The management plan and MSY considerations both corresponds to human consumption landings of 36 000 tonnes. The predicted discards with such landings are 17 000 tonnes.

Key numbers

Critical spawning stock(Blim) = 100 000 tonnes
Precautionaryl spawning stock(Bpa) = 140 000 tonnes
Critical fishing mortality (Flim) = 1,0
Precautionaryl fishing mortality (Fpa) = 0,7
Target fishing mortality in harvest rule: F = 0,3
Expected fishing mortality in 2010: F = 0.23
Expected spawning stock in 2011: 212 000 tonnes

 


Hyse_fangst_og_fiskedodelighet1.jpg

Hyse_rekruttering_og_gytebiomasse2.jpg

Figurene viser utviklingen i fangst, fiskedødelighet, rekruttering og gytebiomasse.

 

Tekst i les mer-lenke
Forfatter
Forfatter
E-post til forfatter
Kategorisering
Innhold
Anbud
Andre fartøy
Doktorgrad
Fartøy
Ledig stilling
Nyhet
Om havforskningsinstituttet
Prosjekt
Publikasjon
Tokt
Toktdagbok
Toktrapport
Forskningsstasjoner
Austevoll
Flødevigen
Matre
Parisvatnet
Mal (artikkel)
Arveegenskaper
Original URL

Alternativ menytittel

Menu type

Summary of ICES advice, June 2010 for haddock in the North Sea and Skagerrak: 

Stock satus

The stock has full reproduction potential and is harvested sustainably.

Høstingsregel

An agreed harvest rule (Norway/EU) has been in operation since 2009. ICES has evaluated the plan and concludes that it is can provisionally be accepted as precautionary.

Management advice

The management plan and MSY considerations both corresponds to human consumption landings of 36 000 tonnes. The predicted discards with such landings are 17 000 tonnes.

Key numbers

Critical spawning stock(Blim) = 100 000 tonnes
Precautionaryl spawning stock(Bpa) = 140 000 tonnes
Critical fishing mortality (Flim) = 1,0
Precautionaryl fishing mortality (Fpa) = 0,7
Target fishing mortality in harvest rule: F = 0,3
Expected fishing mortality in 2010: F = 0.23
Expected spawning stock in 2011: 212 000 tonnes

 


Hyse_fangst_og_fiskedodelighet1.jpg

Hyse_rekruttering_og_gytebiomasse2.jpg

Figurene viser utviklingen i fangst, fiskedødelighet, rekruttering og gytebiomasse.

 

Tekst i les mer-lenke
Forfatter
Forfatter
E-post til forfatter
Kategorisering
Innhold
Anbud
Andre fartøy
Doktorgrad
Fartøy
Ledig stilling
Nyhet
Om havforskningsinstituttet
Prosjekt
Publikasjon
Tokt
Toktdagbok
Toktrapport
Forskningsstasjoner
Austevoll
Flødevigen
Matre
Parisvatnet
Mal (artikkel)
Arveegenskaper
Original URL

Alternativ menytittel

Menu type
Tekst i les mer-lenke
Forfatter
Forfatter
E-post til forfatter
Kategorisering
Innhold
Anbud
Andre fartøy
Doktorgrad
Fartøy
Ledig stilling
Nyhet
Om havforskningsinstituttet
Prosjekt
Publikasjon
Tokt
Toktdagbok
Toktrapport
Forskningsstasjoner
Austevoll
Flødevigen
Matre
Parisvatnet
Mal (artikkel)
Arveegenskaper
Original URL

Alternativ menytittel

Menu type

Summary of ICES advice, June 2010 for haddock in the North Sea and Skagerrak: 

Stock satus

The stock has full reproduction potential and is harvested sustainably.

Høstingsregel

An agreed harvest rule (Norway/EU) has been in operation since 2009. ICES has evaluated the plan and concludes that it is can provisionally be accepted as precautionary.

Management advice

The management plan and MSY considerations both corresponds to human consumption landings of 36 000 tonnes. The predicted discards with such landings are 17 000 tonnes.

Key numbers

Critical spawning stock(Blim) = 100 000 tonnes
Precautionaryl spawning stock(Bpa) = 140 000 tonnes
Critical fishing mortality (Flim) = 1,0
Precautionaryl fishing mortality (Fpa) = 0,7
Target fishing mortality in harvest rule: F = 0,3
Expected fishing mortality in 2010: F = 0.23
Expected spawning stock in 2011: 212 000 tonnes

 


Hyse_fangst_og_fiskedodelighet1.jpg

Hyse_rekruttering_og_gytebiomasse2.jpg

Figurene viser utviklingen i fangst, fiskedødelighet, rekruttering og gytebiomasse.

 

Tekst i les mer-lenke
Forfatter
Forfatter
E-post til forfatter
Kategorisering
Innhold
Anbud
Andre fartøy
Doktorgrad
Fartøy
Ledig stilling
Nyhet
Om havforskningsinstituttet
Prosjekt
Publikasjon
Tokt
Toktdagbok
Toktrapport
Forskningsstasjoner
Austevoll
Flødevigen
Matre
Parisvatnet
Mal (artikkel)
Arveegenskaper
Original URL

Alternativ menytittel

Menu type

Summary of ICES advice, June 2010 for haddock in the North Sea and Skagerrak: 

Stock satus

The stock has full reproduction potential and is harvested sustainably.

Høstingsregel

An agreed harvest rule (Norway/EU) has been in operation since 2009. ICES has evaluated the plan and concludes that it is can provisionally be accepted as precautionary.

Management advice

The management plan and MSY considerations both corresponds to human consumption landings of 36 000 tonnes. The predicted discards with such landings are 17 000 tonnes.

Key numbers

Critical spawning stock(Blim) = 100 000 tonnes
Precautionaryl spawning stock(Bpa) = 140 000 tonnes
Critical fishing mortality (Flim) = 1,0
Precautionaryl fishing mortality (Fpa) = 0,7
Target fishing mortality in harvest rule: F = 0,3
Expected fishing mortality in 2010: F = 0.23
Expected spawning stock in 2011: 212 000 tonnes

 


Hyse_fangst_og_fiskedodelighet1.jpg

Hyse_rekruttering_og_gytebiomasse2.jpg

Figurene viser utviklingen i fangst, fiskedødelighet, rekruttering og gytebiomasse.

 

Tekst i les mer-lenke
Forfatter
Forfatter
E-post til forfatter
Kategorisering
Innhold
Anbud
Andre fartøy
Doktorgrad
Fartøy
Ledig stilling
Nyhet
Om havforskningsinstituttet
Prosjekt
Publikasjon
Tokt
Toktdagbok
Toktrapport
Forskningsstasjoner
Austevoll
Flødevigen
Matre
Parisvatnet
Mal (artikkel)
Arveegenskaper
Original URL

Alternativ menytittel

Menu type
Tekst i les mer-lenke
Forfatter
Forfatter
E-post til forfatter
Kategorisering
Innhold
Anbud
Andre fartøy
Doktorgrad
Fartøy
Ledig stilling
Nyhet
Om havforskningsinstituttet
Prosjekt
Publikasjon
Tokt
Toktdagbok
Toktrapport
Forskningsstasjoner
Austevoll
Flødevigen
Matre
Parisvatnet
Mal (artikkel)
Arveegenskaper
Original URL

Alternativ menytittel

Menu type
Tekst i les mer-lenke
Forfatter
Forfatter
E-post til forfatter
Kategorisering
Innhold
Anbud
Andre fartøy
Doktorgrad
Fartøy
Ledig stilling
Nyhet
Om havforskningsinstituttet
Prosjekt
Publikasjon
Tokt
Toktdagbok
Toktrapport
Forskningsstasjoner
Austevoll
Flødevigen
Matre
Parisvatnet
Mal (artikkel)
Arveegenskaper
Original URL

Alternativ menytittel

Menu type