Hopp til hovedteksten
Traling_TT.png

ICES-råd på bestander i Nordsjøen

ICES gir nå råd for hvor mye fisk det er forsvarlig å høste fra Nordsjøen i 2010. De viktigste nordsjøbestandene for Norge er nordsjøsild, torsk, øyepål, hyse og sei.

les mer

ICES-råd på arktiske bestander

Kvoterådene fra Det internasjonale råd for havforskning, ICES, er nå klar for bestandene nordøstarktisk torsk, nordøstarktisk hyse, nordøstarktisk sei, blåkveite, kysttorsk nord for 62 grader nord, snabeluer og uer. 

les mer