Hopp til hovedteksten

Kvoteråd fra ICES for 2010 for arktiske bestander

Kvoterådene fra Det internasjonale råd for havforskning, ICES, er nå klar for bestandene nordøstarktisk torsk, nordøstarktisk hyse, nordøstarktisk sei, blåkveite, kysttorsk nord for 62 grader nord, snabeluer og uer.

Nordøstarktisk sei

Anbefalt kvote 2010: 204 000 tonn
Anbefalt kvote 2009: 225 000 tonn
Avtalt kvote 2009: 225 000 tonn
les mer

Nordøstarktisk torsk

Sammendrag av ICES’ anbefalinger, juni 2009

Anbefalt kvote 2010: 577 500 tonn
Anbefalt kvote 2009: 473 000 tonn
Avtalt kvote 2009: 525 000 tonn

les mer

Nordøstarktisk hyse

Sammendrag av ICES’ anbefalinger, juni, 2009

Anbefalt kvote 2010: 243 000 tonn
Anbefalt kvote 2009: 194 000 tonn
Avtalt kvote 2009: 194 000 tonn

les mer

Kysttorsk nord for 62° nord

Sammendrag av ICES’ anbefalinger, juni 2009

Anbefalt kvote 2010: 0
Anbefalt kvote 2009: 0
Avtalt kvote 2009 : 21 000 tonn

les mer

Snabeluer

Anbefalte reguleringer i 2010: Vern av yngel, ikke direkte trålfiske og lav bifangst i andre fiskerier.
Anbefalte reguleringer i 209: Det samme som for 2010.
Avtalt kvote: 10 500 tonn

les mer

Vanlig uer

Sammendrag av ICES’ anbefalinger, juni 2009

Anbefalte reguleringer i 2010: Forbud mot direkte fiske etter vanlig uer i ICES områdene I og II.
Anbefalte reguleringer i 2009: Det samme som for 2010.

les mer

Blåkveite

Sammendrag av ICES' anbefalinger, juni 2009
Anbefalt fangst 2010: under 13 000 tonn
Anbefalt fangst 2009: under 13 000 tonn
Avtalt kvote for 2009: ingen

les mer