Hopp til hovedteksten
Sild

ICES-råd på arktiske bestander

Kvoterådene fra Det internasjonale råd for havforskning, ICES, er nå klar for bestandene nordøstarktisk torsk, nordøstarktisk hyse, nordøstarktisk sei, blåkveite, kysttorsk nord for 62 grader nord, snabeluer og vanlig uer.
 

les mer

ICES-råd på kolmule, makrell, norsk vårgytende sild og taggmakrell

Kvoterådene for 2012 fra Det internasjonale råd for havforskning, ICES, er nå klar for bestandene norsk vårgytende sild, makrell, vestlig taggmakrell og kolmule.

Kvoterådet for lodde for 2012 fra Det internasjonale rådet for havforskning, ICES, er nå klart. 
 

les mer

Kongekrabbe

Havforskningsinstituttet anbefaler at kvoten for kongekrabber (hannkrabber) for 2012 ikke overstiger 500 tonn og at minstemålet på 130 mm skjoldlengde opprettholdes. Samtidig slås det fast at kongekrabba ikke sprer seg vestover i samme grad som tidligere.

les mer