Hopp til hovedteksten

Kvoteråd fra ICES for 2012 for arktiske bestander

Kvoterådene fra Det internasjonale råd for havforskning, ICES, er nå klar for bestandene nordøstarktisk torsk, nordøstarktisk hyse, nordøstarktisk sei, blåkveite, kysttorsk nord for 62 grader nord, snabeluer og vanlig uer.
 

Nordøstarktisk torsk

Anbefalt kvote 2012: 751 000 tonn
Anbefalt kvote 2011: 703 000 tonn
Avtalt kvote 2011: 703 000 tonn

les mer

Nordøstarktisk hyse

Anbefalt kvote 2012: 318 000 tonn
Anbefalt kvote 2011: 303 000 tonn
Avtalt kvote 2011: 303 000 tonn

les mer

Norsk kysttorsk nord for 62° N

Anbefalt regulering 2012: Følg gjenoppbyggingsplanen
Anbefalt kvote 2011: 0
Avtalt kvote 2011 : 21 000 tonn

les mer

Nordøstarktisk sei

Anbefalt kvote 2012: 164 000 tonn
Anbefalt kvote 2011: 173 000 tonn
Avtalt kvote 2011: 173 000 tonn

les mer

Snabeluer

Anbefalte reguleringer 2011: Vern av yngel, ikke direkte trålfiske og lav bifangst i andre fiskerier
Anbefalte reguleringer 2012: Det samme som for 2011
Avtalt kvote 2011 for direkte fiske i internasjonalt farvann: 7 900 tonn

les mer

Vanlig uer

Anbefalte reguleringer i 2012: Det samme som for 2011
Anbefalte reguleringer i 2011: Forbud mot direkte fiske etter vanlig uer i ICES områdene I og II
 

les mer

Nordøstarktisk blåkveite

Anbefalt fangst 2012: under 15 000 tonn
Anbefalt fangst 2011: under 13 000 tonn
Avtalt kvote 2012: 15 000 tonn

les mer

Lodde ved Island/Jan Mayen

Førebels tilrådd kvote 2011/2012: 366 000 tonn, dette vert justert etter ei måling av gyteinnsiget i 2012
Totalfangst 2010/2011: 391 000 tonn, av dette fiska norske fartøy 30 300 tonn
 

les mer