Hopp til hovedteksten
oyepal_350.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Øyepål i Nordsjøen og Skagerrak/Kattegat

Sammendrag av ICES’ anbefalinger, juni 2008.

Status

Basert på de siste beregninger vurderer ICES bestanden til å ha full reproduksjonsevne. Det direkte fisket etter øyepål var stengt i 2005, første halvdel av 2006 og i hele 2007, noe som resulterte i historisk lav fiskedødelighet og fiskeinnsats. Rekrutteringen var historisk lav i 2003-2004. I 2007 var rekrutteringen like over langtidsgjennomsnittet.

Forvaltningsråd

Det er ingen vedtatt forvaltningsplan for øyepål.

ICES tilrår et fiske på maksimalt 148 000 tonn i inneværende år. Dette vil holde gytebestanden over føre-var-grensa ved starten av 2009. På bakgrunn av nye data vil ICES gi et foreløpig råd om fisket i 2009 til høsten.

Tidligere ble det tatt betydelige mengder bifangst i øyepålfisket, blant annet hyse, hvitting, sei og sild. Bifangstene er i senere år blitt redusert gjennom tekniske reguleringer. Disse reguleringene bør videreføres og forbedres.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 90 000 tonn
Føre-var-nivå for gytebestand (Bpa) = 150 000 tonn
Kritisk fiskedødelighetsnivå (Flim): ikke definert
Føre-var-nivå for fiskedødelighet (Fpa): ikke definert
Gjennomsnittlig fiskedødelighet de siste tre årene (F): 0,09
Ventet fiskedødelighet i 2008 (F): 0,6
Ventet gytebestand i 2009: 150 000 tonn

Havforskningsinstituttets kommentar

Havforskningsinstituttet støtter ICES' anbefalinger.

oyepal_600.jpg

Figurene viser utviklingen i fiskedødelighet og gytebestand for øyepål.