Hopp til hovedteksten
Øyepål

Kvoteråd for øyepål i Nordsjøen og Skagerrak/Kattegat og tobis i Nordsjøen

Kvoteråd for øyepål i Nordsjøen og Skagerrak/Kattegat og tobis i Nordsjøen

forsideingress ICES anbefaler at tobisfelt som er påvist ikke å ha kommersielt fangstbare bestander bør stenges til overvåkingsprogram har påvist at de lokale bestandene er blitt gjenoppbygd. På andre tobisfelt bør det kun tillates fiske i 2009 dersom informasjon fra tilgjengelig bestandsovervåking viser at bestanden kan gjenoppbygges til over føre-var-nivået (Bpa) i 2010.

les mer

Øyepål i Nordsjøen og Skagerrak/Kattegat

Øyepål i Nordsjøen og Skagerrak/Kattegat

For øyepål anbefaler ICES fangster i 2009 på inntil 35 000 tonn tilsvarende en fiskedødelighet på 0,15. Dette forventes å bringe bestanden over føre-var-nivået i 2010.

les mer

Tobis i Nordsjøen

Tobis i Nordsjøen

ICES anbefaler at tobisfelt som er påvist ikke å ha kommersielt fangstbare bestander bør stenges til overvåkingsprogram har påvist at de lokale bestandene er blitt gjenoppbygd. På andre tobisfelt bør det kun tillates fiske i 2009 dersom informasjon fra tilgjengelig bestandsovervåking viser at bestanden kan gjenoppbygges til over føre-var-nivået (Bpa) i 2010.


ICES påpeker også at lokale gytebestander av tobis i norsk økonomisk sone (NØS) trolig vil være på et lavt nivå i 2009, og at det kan kreve stengning av tobisfelt i NØS. Havforskningsinstituttet har dokumentert at situasjonen for tobis i NØS er så dårlig at det vil føre til en meget svak gytebestand i 2009, og tilrår derfor at det ikke fiskes tobis i NØS i 2009.

les mer

Øyepål 2009 - revidert

Sammendrag av ICES sine anbefalinger, juni 2009:

Foreløpig anbefaling for 2010 kommer i oktober 2009
Revidert anbefalt kvote for 2009: 157 000 tonn
Foreløpig avtalt kvote for 2009: 28 250 tonn
Foreløpig (oktober 08) anbefalt kvote for 2009: 35 000 tonn
 

les mer