Hopp til hovedteksten
Trål
Utskriftsvennlig versjon

Kvoteråd for ICES for 2009 på arktiske bestander

Det internasjonale råd for havforskning (ICES) gir nå sitt råd for høsting av sentrale bestander i Barentshavet og Norskehavet i 2009. Dette inkluderer råd for kysttorsk og nordøstarktisk torsk, hyse og sei i tillegg til uer, snabeluer og blåkveite.

Nordøstarktisk torsk, sei og hyse høstes bærekraftig og forvaltes i tråd med vedtatte forvaltningsplaner. Situasjonen for kysttorsken er ikke endret og ICES gjentar rådet om null fiske. Forvaltningsrådet for vanlig uer, snabeluer og blåkveite er også uendret fra i fjor. Det er ikke gjort noen ny bestandsberegning for disse tre artene i år.