Hopp til hovedteksten

Kommentarer til kvoterådene for 2005

Kommentarer til kvoterådene for 2005

Det internasjonale havforskningsråds (ICES) rådgivende komité for fiskeri (ACFM) kunngjorde den 18.10.04 sine anbefalinger om forvaltning og fiskekvoter for 2005. Havforskningsinstituttet presenterer her utfyllende kommentarer til noen av disse rådene. I forbindelse med kvoterådene har man også endret språkbruk og det gies et kort sammendrag over de nye begrepene og hva de betyr.

les mer

Lodde i Barentshavet

ICES-anbefalinger og kommentarer

les mer

Makrell

ICES-anbefalinger og kommentarer.

les mer

Vestlig taggmakrell

ICES-anbefalinger og kommentarer.

les mer

Torsk i Nordsjøen, Skagerrak og Den østlige engelske kanal

ICES-anbefalinger og kommentarer

les mer

Hyse i Nordsjøen og Skagerrak

ICES-anbefalinger og kommentarer

les mer

Sei i Nordsjøen og vest av Skottland

ICES-anbefalinger og kommentarer

les mer

Tobis i Nordsjøen

ICES-anbefalinger og kommentarer

les mer

Øyepål i Nordsjøen og Skagerrak/Kattegat

ICES-anbefalinger og kommentarer

les mer

Breiflabb i Kattegat/Skagerrak, Nordsjøen og vest av Skottland

ICES-anbefalinger og kommentarer

les mer

Fisket etter bunnfisk i Nordsjøen

ICES- anbefalinger og kommentarer

les mer