Hopp til hovedteksten

ICES-råd for bestander i Nordsjøen

Dette er samandrag av ICES sine anbefalinger for bestandane i Nordsjøen for 2019.

les meir

ICES-råd for de arktiske bestandene

Kvoterådene fra Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) for 2019 er nå klar for nordøstarktisk torsk, nordøstarktisk hyse, nordøstarktisk sei, kysttorsk nord for 62° nord og vanlig uer. Det blir ikke gitt råd for snabeluer og blåkveite i år. Rådet for lodde i Barentshavet blir som vanlig gitt i oktober.

les meir

ICES-råd for makrell, kolmule, snabeluer og vestlig hestmakrell

Kvoterådene fra Det internasjonale råd for havforskning, ICES, er nå klar for bestandene makrell, kolmule, snabeluer og vestlig hestmakrell.

ICES har evaluert fire høstingsregler for bestanden av nvg-sild. Kvoteråd for nvg-sild blir gitt når kyststatene er enige om en ny høringsregel.

les meir