Hopp til hovedteksten

ICES-råd for bestander i Nordsjøen

Dette er samandrag av ICES sine anbefalinger for bestandane i Nordsjøen for 2019.

les mer

ICES-råd for de arktiske bestandene

Kvoterådene fra Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) for 2019 er nå klar for nordøstarktisk torsk, nordøstarktisk hyse, nordøstarktisk sei, kysttorsk nord for 62° nord og vanlig uer. Det blir ikke gitt råd for snabeluer og blåkveite i år. Rådet for lodde i Barentshavet blir som vanlig gitt i oktober.

les mer

ICES-råd for makrell, nvg-sild, kolmule, snabeluer og vestlig hestmakrell

Kvoterådene fra Det internasjonale råd for havforskning, ICES, er nå klar for bestandene makrell, norsk vårgytende sild, kolmule, snabeluer og vestlig hestmakrell.

 

les mer