Hopp til hovedteksten
makrell

Makrell - revidert

Anbefalt revidert kvote 2019 (mai 2019): 770 358 tonn
Anbefalt kvote 2019 (september 2018): 318 408 tonn
Anbefalt kvote 2018: 550 948 tonn
Avtalt kvote 2019: Ikke internasjonal enighet om totalkvote (summen av kvotene som er satt individuelt av de ulike landene/partene er 820 000 tonn)

 

les mer

Kolmule

Anbefalt kvote 2018: 1 143 629 tonn
Anbefalt kvote 2017: 1 387 872 tonn
Avtalt kvote 2018: ikke internasjonal enighet om totalkvote (summen av kvotene som er satt individuelt av de ulike landene/partene er av ICES beregnet til 1 712 874 tonn)

les mer

Vestlig hestmakrell

Anbefalt kvote 2019: 145 237 tonn
Anbefalt kvote 2018: 117 070 tonn
Avtalt kvote 2018: Ikke internasjonal enighet om totalkvote (EU sin totalkvote er 115 470 tonn)

les mer

Snabeluer i ICES-område 1 og 2

Anbefalt kvote 2019: 53 757 tonn
Anbefalt kvote 2018: 32 658 tonn
Avtalt kvote 2018: 32 658 tonn

les mer

Norsk vårgytende sild

Anbefalt kvote 2019: 588 562 tonn
Anbefalt kvote 2018: 384 197 tonn
Avtalt kvote 2018: ikke internasjonal enighet om totalkvote (summen av kvotene som er satt individuelt av de ulike landene/partene er 546 448 tonn)

les mer