Hopp til hovedteksten
Torsk

Nordaustarktisk torsk

Tilrådd kvote 2019: 674 678 tonn
Tilrådd kvote 2018: 712 000 tonn
Avtalt kvote 2018: 775 000 tonn

les mer

Nordaustarktisk hyse

Tilrådd kvote 2019: 152 000 tonn
Tilrådd kvote 2018: 202 305 tonn
Avtalt kvote 2018: 202 305 tonn

les mer

Nordaustarktisk sei

Tilrådd kvote 2019: 149 550 tonn
Tilrådd kvote 2018: 172 500 tonn
Avtalt kvote 2018: 172 500 tonn

les mer

Norsk kysttorsk nord for 62. breiddegrad

Tilrådd regulering 2019: Følg gjenoppbyggingsplanen
Tilrådd regulering 2018: Følg gjenoppbyggingsplanen
Avtalt kvote 2018: 21 000 tonn

les mer

Vanleg uer

Tilrådd kvote 2019: 0 tonn
Tilrådd kvote 2018: 0 tonn
Avtalt kvote 2018: Ingen kvote sett

les mer

Lodde i Barentshavet

Tilrådd kvote 2019: 0 tonn
Tilrådd kvote 2018: 205 000 tonn
Avtalt kvote 2018: 205 000 tonn
 

les mer

Reker i Barentshavet

Anbefalt kvote 2019: 70 000 tonn
Anbefalt kvote 2018: 70 000 tonn
Avtalt kvote 2018: Ingen kvote satt
 

les mer