Hopp til hovedteksten
Rødspette
Foto: Ingunn E. Bakketeig
Utskriftsvennlig versjon

Rødspette i Nordsjøen og Skagerrak

Anbefalt kvote 2019: 139 052 tonn
Anbefalt kvote 2018: 142 481 tonn
Avtalt kvote 2018: 127 986 tonn

ICES sitt råd

ICES anbefaler at når MSY tilnærming brukes, bør fangsten i 2019 ikke overstige 139 052 tonn.
 

Historisk bestandsutvikling

Gytebiomassen er godt over MSY Btrigger og har økt markant siden 2008, som følge av en betydelig reduksjon i fiskedødeligheten (F) siden 1999. Rekruttering har vært rundt langtidsgjennomsnittet siden midten av 1990-tallet. Siden 1999 har fiskedødelighet vært rundt FMSY


Bestandens tilstand

Bestanden er klassifisert til å ha full reproduksjonsevne, og er bærekraftig beskattet.
 

Ventet bestandsutvikling

Bakgrunn Fangst 2019 (tonn) Grunnlag F i 2019 SSB i 2020 (tonn) % forandring i SSB* % forandring i TAC**
MSY tilnærming 139 052 MSY tilnærming 0.21 1 022 768 5 -2.4
* SSB i 2020 sammenlignet med SSB i 2019
**TAC i 2019 sammenlignet med TAC i 2018
 

Kvaliteten på bestandsvurderingen

Bestandsvurderingen er konsistent mellom år.
 

Saker relevant for rådet

Siden 2016 har fartøy som benytter stormasket trål (TR1 and BT1) vært underlagt landingspåbudet i Nordsjøen. Flåtene (BT2 og TR2) som bidrar mest til utkast er ikke underlagt landingspåbudet i Nordsjøen.

Til tross for innføringen av landingspåbudet ble 53% av fangstene til utkast i 2017. De rapporterte fangstene under minstemål (BMS) for flåter i Nordsjøen under landingspåbudet er mye lavere enn det som blir estimert av fiskeriobservatører.

En stor del av fangsten i det vestlige Skagerrak regnes å stamme fra Nordsjødelen av bestanden. Det er også lokale rødspettekomponenter i Skagerrak. Disse kan ikke enkelt skilles og vurderes separat. Statusen til disse komponentene er ukjent, og fangsten bør ikke øke i det østlige Skagerrak for å unngå lokal uttømming.

 

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 207 288 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): 290 203 tonn
Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSYBtrigger): 564 599 tonn
Kritisk fiskedødsrate (Flim): 0.516
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa): 0.369
Fiskedødsrate for maksimalt langtidsutbytte (FMSY): 0.21
Ventet fiskedødsrate i 2018: 0.199
Ventet gytebestand i 2019: 974 516 tonn

 

Standardplott

Catches
Recruitment

pressure

Stock
 
 
 

Havforskningsinstituttets kommentarer

Havforskningsinstituttet støtter rådgivningen fra ICES.