Hopp til hovedteksten
Sild i alle overflatehal

Nordsjøsild

Anbefalt kvote 2019: 291 040 tonn i direktefisket (311 572 tonn totalt)
Anbefalt kvote 2018: 491 355 tonn i direktefisket (517 891 tonn totalt)
Avtalt kvote 2018: 600 588 tonn i direktefisket
les mer

Hvitting i Nordsjøen og Den østlige engelske kanal

Anbefalt kvote 2019: 24 195 tonn
Anbefalt kvote 2018: 26 191 tonn
Avtalt kvote 2018: 23 107 tonn

les mer

Hyse i Nordsjøen vest av Skottland og Skagerrak

Anbefalt kvote 2019: 33 956  tonn
Anbefalt kvote 2018: 48 990 tonn
Avtalt kvote 2018: 48 085 tonn

les mer

Rødspette i Nordsjøen og Skagerrak

Anbefalt kvote 2019: 139 052 tonn
Anbefalt kvote 2018: 142 481 tonn
Avtalt kvote 2018: 127 986 tonn

les mer

Sei i Nordsjøen, Rockall, vest av Skottland, Skagerrak og Kattegat

Anbefalt kvote 2019: 135 035 tonn
Anbefalt kvote 2018: 116 008 tonn
Avtalt kvote 2018: 116 008 tonn

les mer

Torsk i Nordsjøen, Den østlige engelske kanal og Skagerrak

Anbefalt kvote 2019: 28 204 tonn
Anbefalt kvote 2018: 53 058 tonn
Avtalt kvote 2018: 51 151 tonn

les mer

Sjøkreps i Norskerenna

Anbefalt kvote 2019 og 2020 (fangster): 397 tonn
Avtalt kvote 2017 og 2018 (landinger): hhv. 1000 og 800 tonn til EU (ingen norske kvoter)
Råd fra mai 2016: Anbefalt kvote 2017 og 2018 (fangster): 496 tonn

les mer

Sjøkreps i Skagerrak og Kattegat

Anbefalt kvote 2019 (fangster): mellom 15 339 og 21 639 tonn
Avtalt kvote 2018 (landinger): 11 738 tonn
Råd fra mai 2017: Anbefalt kvote 2018 (fangster): 12 431 tonn

les mer

Øyepål i Nordsjøen, Skagerrak og Kattegat

Anbefalt kvote 1. november 2018 – 31. oktober 2019: 135 459 tonn
Anbefalt kvote 1. november 2017 – 31. oktober 2018: 212 531 tonn

Kvote 2018:
norsk TAC 90 978 tonn
EU TAC 55 000 tonn (nov 2018 – nov 2019)
Estimert fangst nov 2017 - okt 2018: 29 077 tonn

les mer

Reke i Norskerenna og Skagerrak

Anbefalt endelig kvote 2019 (fangster): 6 163 tonn
Anbefalt midlertidig kvote første halvdel av 2020 (fangster): 6 329 tonn
Avtalt endelig kvote 2019 (landinger) og midlertidig kvote første halvdel av 2020 (landinger): ikke fastsatt

les mer