Hopp til hovedteksten

Høringsuttalelser er vitenskapelige råd til myndigheter, næring og samfunn.

Høringsuttalelser - 2008

Publisert: 16.03.2009

Havforskningsinstituttets høring til 20. konsesjonsrunde

Vurdering og rådgiving av forslag om blokker til utlysning i 20. konsesjonsrunde:
Vi viser til brev av 28. april 2008 der Havforskningsinstituttet blir bedt om å vurdere miljøaspektene samt instituttets ansvarsområde i forhold til blokkene som er foreslått utlyst. Det foreliggende gir en vurdering av miljø- og ressurssituasjonen i det enkelte område, og gir råd om det er forsvarlig ut fra et ressursbiologisk grunnlag å åpne området for petroleumsvirksomhet i hele eller deler av året.

Publisert: 17.03.2009

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i sjøen for perioden 2008-2012

Havforskingsinstituttet har svart på Direktoratet for naturforvaltning si høyring om fiske etter anadrome laksefisk i sjø for perioden 2008 – 2012.

Publisert: 17.03.2009

VHSV og forvaltning

Havforskningsinstituttets vurdering av Veterinærinstituttets ”Faglig vurdering i forbindelse med bekjempelse av viral hemoragisk septikemii Storfjorden”, samt forhold tilknyttet forvaltning av VHSV i oppdrettede og ville norske populasjoner.

Høringsuttalelse, 12.03.08

Publisert: 24.03.2009

Foreslåtte områder petroleumsvirksomhet

Havforskningsinstituttet anbefaler generelt at all ny petroleumsvirksomhet på norsk sokkel forgår uten noen form for fysiske utslipp. Dette understrekes i instituttets høringsuttalelse til forslag om TFO områder (tildeling i forhåndstildelte områder).

Publisert: 23.03.2009

Dyrevernlov

Høringsuttalelse: lov om dyrevelferd. Havforskningsinstituttet har gitt høringsuttalelse på lovutkastet for lov om dyrevelferd. Høringsuttalelsen omfatter blant annet merking av sel, behandling av fisk ved fangst og oppdrett, varsling og bruk av levende dyr som fôr.

Publisert: 24.03.2009 - Oppdatert: 25.03.2009

Høringsuttalelse 19. konsesjonsrunde

Havforskningsinstituttets vurdering og kommentar til utlysing av blokker  - 19. konsesjonsrundeVi viser til brev av 18.11.05 der Havforskningsinstituttets blir bedt om å vurdere miljøaspektene samt ...