Hopp til hovedteksten

Høringsuttalelser er vitenskapelige råd til myndigheter, næring og samfunn.

Høringsuttalelser - 2007

Publisert: 25.03.2009 - Oppdatert: 26.03.2009

Blå-grønn høring: Samlet innsats - ny struktur - innstilling fra arbeidsgruppen den blå-grønne matalliansen

Sammendrag• Havforskningsinstituttet er positiv til etablering av en felles faglig arena og mener at dette kan skje uavhengig av hvilken restrukturering som velges.• Havforskningsinstituttet foreslår ...
Publisert: 26.03.2009

Nasjonale laksevassdrag og laksefjordar; høyringsuttale

Havforskningsinstituttet meiner at Noreg har ein forpliktelse for å sikra villaksen. Samstundes er lakselus og rømt oppdrettsfisk reelle og betydelege problem. Havforskningsinstituttet støttar opprettinga av nasjonale laksevassdrag og -fjordar. Det er imidlertid eit krav at det samstundes vert iverksett eit godt overvakingsprogram for kyst og fjord som skal liggja til grunn for ei evaluering og eventuelt revidering av tiltaka.