Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Wintershall Norge AS: WIN15301 BSU Nordsjøen- Melding, 16. jan. 2015

Vurdering*: Endringen i areal i vest fra opprinnelig melding medfører konflikt meg gytefelt for hyse med gyting fra primo mars til ultimo mai.
Tilråding: På ressursbiologisk grunnlag vil vi fraråde seismisk skyting i gyteperioden for hyse i den utvidede delen av undersøkelsen, sammenlignet med opprinnelig plan.

Bakgrunn og ev. merknader: Borestedundersøkelse / sitesurvey
Selskap (rettighetshaver) og avsenders ref.: Wintershall Norge AS , Erik Håvarstein, 16.01.2015.
Operatør (kontraktør) og fartøy: Wintershall Norge, Fartøy ikke kjent.
Type: 2D (BSU)
Kilde: 1 stk. luftkanonkilder med antatt str. 2.3 l (140 ci in)
Antall kabler og lengde: 1, 1200 m
Kildetrykk: 138 bar.
Område: Deler av kvadrantene 35/ 7, 8, 10, 11 i Nordsjøen , jf. polygon i mottatt kart.
Tid: Fra 01.02.2015 til 31.03.2015.

* Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt, tett inntil gytefelt: 0-10 nmi.
 

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).