Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Wintershall Norge AS: WIN15301 BSU - Endringsmelding, 27. mars. 2015

Vurdering*/ Tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.

Vår ref.: 2015/74-6.
Bakgrunn og ev. merknader: Borestedundersøkelse / sitesurvey
Selskap (rettighetshaver) og avsenders ref.: Wintershall Norge AS , Erik Håvarstein.
Operatør (kontraktør) og fartøy: Wintershall Norge AS, Fartøy ikke kjent.
Type: 2D (BSU)
Kilde: 1 stk. luftkanonkilder med antatt str. 2.3 l (140 ci in)
Antall kabler og lengde: 1, 1200 m
Kildetrykk: 138 bar.
Område: Nordsjøen , jf. polygon i mottatt kart.
Tid: Fra 28.04.2015 til 31.05.2015.

Dette er et elektronisk brev som ikke trenger personlig(e) underskrift(er).
* Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt, skremmeavstand 5-10 nmi.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).