Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

VNG Norge AS: VNG15300 - Endringsmelding, 9. april. 2015

Vurdering* : I deler av perioden det søkes for er der en konflikt i forhold til ynglefelt for Uer med yngling fra ultimo april til ultimo mai. Uer bestanden har de siste årene vist en klar nedgang og er nå mindre enn noen gang, derfor må vi forsøke å begrense seismikkaktiviteten i og i nærheten av ynglefelt særlig tidlig i yngleperioden. Ut fra kildestørrelse og oppgitte kurslinjer, i tilleggsinformasjon gitt av selskapet, vurderes skremmeavstand til ynglefelt å være tilstrekkelig.
Tilråding: Vi har ingen merknader til denne undersøkelsen på ressursbiologisk grunnlag.

Vår ref.: 2015/372-4
Selskap (rettighetshaver) og avsenders ref.: VNG Norge AS , Rudi Høksnes.
Operatør (kontraktør) og fartøy: Furgo Norge AS, ”MV Furgo Meridian”.
Type: Borrestedsundersøkelse 2D
Kilde: 6.stk antatt str. 2,3 l (140 k.t.)
Antall kabler og lengde: 1, 1200 m
Kildetrykk: 140 bar.
Område: Norskehavet , jf. polygon i mottatt kart.
Tid: Fra 23.03.2015 til 15.06.2015.

* Vurderingen er gjort med hensyn på aktive ynglefelt, skremmeavstand 5-10nm.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).